Betalingen en Financiën

Estimated reading: 2 minutes 123 views

Betalingen en Financiën: Zekerheid in Internationale Handel

Inleiding

Het beheer van betalingen en financiën is een cruciaal aspect van internationale handel. Dit artikel belicht de risico’s en mogelijkheden van internationale betalingen en biedt praktische tips voor Webshop Managers, Groothandel Coördinatoren, en Inkopers.

Risico’s bij Internationale Betalingen

 • Valutarisico: Fluctuaties in wisselkoersen kunnen de kosten en opbrengsten beïnvloeden.
 • Kredietrisico: Risico dat de koper niet betaalt na ontvangst van de goederen.
 • Frauderisico: Risico op fraude, vooral bij online transacties.
 • Compliance Risico: Naleven van internationale financiële regelgeving en sancties.

Veilige Betalingsmethoden

 1. Letter of Credit (L/C): Bankgarantie dat de betaling wordt voldaan mits aan de voorwaarden wordt voldaan.
 2. Documentair Incasso: Documenten worden pas overhandigd aan de koper na betaling of acceptatie van een wissel.
 3. Vooruitbetaling: Betaling voorafgaand aan de verzending van de goederen.
 4. Open Rekening: Betaling na levering, gebruikelijk bij vertrouwde relaties.

Tips voor Risicobeheer

 • Diversifieer Betalingsmethoden: Gebruik een mix van betalingsmethoden om risico’s te spreiden.
 • Wisselkoersbeveiliging: Gebruik hedging-instrumenten om je in te dekken tegen valutaschommelingen.
 • Duidelijke Contracten: Zorg voor duidelijke betalingsvoorwaarden in contracten.
 • Gebruik Betrouwbare Platforms: Werk samen met gerenommeerde financiële instellingen en betaalplatforms.
 • Klantkredietcontroles: Voer kredietcontroles uit op nieuwe klanten.
 • Blijf Geïnformeerd: Volg de laatste ontwikkelingen in internationale financiële regelgeving.

Leave a Comment

Deel document

Betalingen en Financiën

Of kopieër de link

INHOUD

Culturele Verschillen

Culturele Verschillen: Sleutel tot Succesvolle Internationale Handel Inleiding H...

Lokale Partners en Netwerken

Lokale Partners en Netwerken: Bruggen Bouwen in Internationale Markten Inleiding...

Betalingen en Financiën

Betalingen en Financiën: Zekerheid in Internationale Handel Inleiding Het behee...

Logistiek en Distributie

Logistiek en Distributie: De Sleutel tot Efficiënte Export Inleiding Efficiënt...

Exportregelgeving

Exportregelgeving: Navigeren door Internationale Waters Inleiding In een gegloba...

Marktonderzoek

Starten met exporteren

Beginnen met Exporteren De stap naar exporteren kan een ingrijpende en tijdroven...

BTW bij invoer

BTW bij Invoer en Artikel 23 BTW bij Invoer Bij de invoer van goederen in veel l...

Invoerrechten

Wat zijn Invoerrechten? Invoerrechten zijn belastingen die worden geheven op ge...

Douane

Wat is de Douane? De douane is een overheidsinstantie die verantwoordelijk is vo...

Explect Online’s Rol in uw Importsucces

In de snel veranderende wereld van internationale handel is het vinden van een b...

Samenvatting van Belangrijke Punten

Samenvatting: Explect Online – Uw Partner in Logistiek en Import Inleiding...

Chat Icon Close Icon