BTW bij invoer

Estimated reading: 2 minutes 151 views

BTW bij Invoer en Artikel 23

BTW bij Invoer

Bij de invoer van goederen in veel landen, zoals binnen de Europese Unie, is niet alleen sprake van invoerrechten, maar ook van BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) op import. Deze BTW wordt geheven over de waarde van de geïmporteerde goederen en is vergelijkbaar met de BTW die wordt geheven over goederen die binnen het land zelf worden verkocht. Het doel is om een gelijk speelveld te creëren voor binnenlandse en buitenlandse producten.

Hoe wordt BTW bij Invoer Berekenend?

De berekening van BTW bij invoer omvat doorgaans de volgende stappen:

  1. Waardering van de Goederen: De BTW wordt berekend over de totale waarde van de geïmporteerde goederen, inclusief de kosten van de goederen, verzendkosten, verzekering, en eventuele invoerrechten.
  2. Toepasselijk BTW-tarief: Het toepasselijke BTW-tarief hangt af van het type product en het land van invoer. Dit kan variëren van een verlaagd tarief voor bepaalde goederen tot een standaardtarief.

Artikel 23: BTW-Verleggingsregeling

In sommige landen, zoals Nederland, kunnen bedrijven die regelmatig goederen importeren een vergunning voor de BTW-verleggingsregeling aanvragen, bekend als ‘Artikel 23’.

  1. Voordelen van Artikel 23: Deze regeling stelt bedrijven in staat om de BTW over geïmporteerde goederen niet direct aan de grens te betalen, maar deze te verleggen naar de reguliere BTW-aangifte. Dit heeft als groot voordeel dat het de cashflow van het bedrijf ten goede komt: er hoeft niet direct bij invoer betaald te worden, maar pas bij de periodieke BTW-aangifte.
  2. Aanvraagproces: Om in aanmerking te komen voor een Artikel 23-vergunning, moet het bedrijf in het betreffende land gevestigd zijn en regelmatig goederen van buiten de Europese Unie invoeren. De aanvraag wordt ingediend bij de belastingdienst.

Belang van Artikel 23

Het belang van een Artikel 23-vergunning kan niet genoeg benadrukt worden voor bedrijven die veel importeren. Zonder deze vergunning moeten bedrijven de BTW direct bij invoer betalen, wat een aanzienlijke impact kan hebben op hun liquiditeit. Door het verleggen van deze belasting wordt de cashflow aanzienlijk verbeterd, aangezien de BTW pas betaald hoeft te worden wanneer de reguliere BTW-aangifte wordt gedaan. Dit kan een belangrijk voordeel zijn in de bedrijfsvoering, vooral voor kleinere bedrijven of bedrijven die met krappe marges werken.

Leave a Comment

Deel document

BTW bij invoer

Of kopieër de link

INHOUD

Culturele Verschillen

Culturele Verschillen: Sleutel tot Succesvolle Internationale Handel Inleiding H...

Lokale Partners en Netwerken

Lokale Partners en Netwerken: Bruggen Bouwen in Internationale Markten Inleiding...

Betalingen en Financiën

Betalingen en Financiën: Zekerheid in Internationale Handel Inleiding Het behee...

Logistiek en Distributie

Logistiek en Distributie: De Sleutel tot Efficiënte Export Inleiding Efficiënt...

Exportregelgeving

Exportregelgeving: Navigeren door Internationale Waters Inleiding In een gegloba...

Marktonderzoek

Starten met exporteren

Beginnen met Exporteren De stap naar exporteren kan een ingrijpende en tijdroven...

BTW bij invoer

BTW bij Invoer en Artikel 23 BTW bij Invoer Bij de invoer van goederen in veel l...

Invoerrechten

Wat zijn Invoerrechten? Invoerrechten zijn belastingen die worden geheven op ge...

Douane

Wat is de Douane? De douane is een overheidsinstantie die verantwoordelijk is vo...

Explect Online’s Rol in uw Importsucces

In de snel veranderende wereld van internationale handel is het vinden van een b...

Samenvatting van Belangrijke Punten

Samenvatting: Explect Online – Uw Partner in Logistiek en Import Inleiding...

Chat Icon Close Icon