Prijsstrategieën en Betaalmethoden

Estimated reading: 2 minutes 29 views
 • Marktanalyse: Voordat je een prijsstrategie bepaalt, is het essentieel om de markt grondig te onderzoeken. Ken je concurrenten, begrijp de vraag en bepaal de prijselasticiteit van het product in je doelmarkt.
 • Kostprijsberekening: Bereken alle kosten, inclusief productkosten, verzendkosten, importbelastingen, en eventuele andere bijkomende kosten om een totale kostprijs te bepalen. Dit helpt je om een realistische verkoopprijs vast te stellen die zowel concurrerend als winstgevend is.
 • Prijszetting: Overweeg verschillende prijsstrategieën zoals kosten-plus, waardebepaling, of concurrentiegebaseerde prijsstelling. De gekozen strategie moet in lijn zijn met je bedrijfsdoelen en marktpositie.

  2. Betaalmethoden Kiezen
 • Vooruitbetaling: Dit is de veiligste methode voor de importeur maar kan risico’s inhouden voor de leverancier. Zorg voor een vertrouwensrelatie of gebruik escrow-services om de risico’s voor beide partijen te minimaliseren.
 • Documentair Krediet: Een veelgebruikte methode in internationale handel waarbij de betaling wordt gegarandeerd door een bank. Dit biedt zekerheid voor zowel koper als verkoper.
 • Open Account: Hierbij betaal je de leverancier na levering. Dit is risicovoller voor de verkoper en wordt meestal gebruikt in stabiele handelsrelaties.
 • Cash Against Documents: De “cash against documents” is een betalingsinstrument of -methode die wordt gebruikt in internationale transacties tussen een verkoper en een koper. In wezen is het een proces waarbij een importeur betaalt voor de bestelde goederen voordat deze zijn ontvangen. Maar hij bij betaling ontvangt de importeur de documenten van de goederen waardoor hij eigenaar van de goederen word bij een B/L overhandiging.

  Meest voorkomende in combinatie met
 • Vooruitbetaling + Cash Against Documents

Leave a Comment

Deel document

Prijsstrategieën en Betaalmethoden

Of kopieër de link

INHOUD

Culturele Verschillen

Culturele Verschillen: Sleutel tot Succesvolle Internationale Handel Inleiding H...

Lokale Partners en Netwerken

Lokale Partners en Netwerken: Bruggen Bouwen in Internationale Markten Inleiding...

Betalingen en Financiën

Betalingen en Financiën: Zekerheid in Internationale Handel Inleiding Het behee...

Logistiek en Distributie

Logistiek en Distributie: De Sleutel tot Efficiënte Export Inleiding Efficiënt...

Exportregelgeving

Exportregelgeving: Navigeren door Internationale Waters Inleiding In een gegloba...

Marktonderzoek

Starten met exporteren

Beginnen met Exporteren De stap naar exporteren kan een ingrijpende en tijdroven...

BTW bij invoer

BTW bij Invoer en Artikel 23 BTW bij Invoer Bij de invoer van goederen in veel l...

Invoerrechten

Wat zijn Invoerrechten? Invoerrechten zijn belastingen die worden geheven op ge...

Douane

Wat is de Douane? De douane is een overheidsinstantie die verantwoordelijk is vo...

Explect Online’s Rol in uw Importsucces

In de snel veranderende wereld van internationale handel is het vinden van een b...

Samenvatting van Belangrijke Punten

Samenvatting: Explect Online – Uw Partner in Logistiek en Import Inleiding...

Chat Icon Close Icon