Concurrentieanalyse

Estimated reading: 2 minutes 30 views

Hoe Voer Je een Effectieve Concurrentieanalyse Uit?

Het uitvoeren van een concurrentieanalyse is een essentieel onderdeel van strategische bedrijfsplanning. Het helpt je niet alleen om de huidige marktpositie van je onderneming te begrijpen, maar ook om kansen te identificeren voor groei en verbetering. Hier is een gedetailleerde handleiding over hoe je een grondige concurrentieanalyse kunt uitvoeren.

Stappen van een Concurrentieanalyse

 1. Bepaal Je Marktaandeel
  • Analyseer hoe groot je huidige marktaandeel is.
  • Onderzoek de stabiliteit en concentratie van dit marktaandeel.
  • Identificeer trends in de evolutie van jouw marktaandeel.
 2. Analyseer de Levenscyclus van Producten
  • Onderzoek in welk levenscyclusstadium de belangrijkste producten van jou en je concurrenten zich bevinden.
  • Monitor de evolutie van prijzen en marges van deze producten.
 3. Identificeer Concurrenten
  • Maak een lijst van huidige en potentiële concurrenten voor je project of onderneming.
  • Onderzoek de marktpositie en strategieën van deze concurrenten.
 4. Vergelijk Jouw Onderneming met Concurrenten
  • Evalueer hoe jouw onderneming presteert in vergelijking met je concurrenten.
  • Beoordeel je sterke en zwakke punten ten opzichte van hen.
 5. Concurrentieanalyse per Productlijn of Dienst
  • Onderzoek welke concurrentie elke productlijn of dienst tegenkomt.
  • Analyseer hoe jouw aanbod zich verhoudt tot de concurrentie.
 6. Concurrentiepositie en Marktinvloed
  • Overweeg of concurrenten pogingen zullen doen om jou van de markt te dringen.
  • Identificeer marktleiders of trendsetters in jouw sector.

Uitvoering van de Analyse

 • Gebruik Checklists of Tabellen: Structureer je bevindingen in een checklist of tabel voor duidelijkheid en overzicht.
 • Bronnen van Informatie: Gebruik diverse bronnen zoals bedrijfsrapporten, marktonderzoeksrapporten, financiële verslagen, klantenfeedback, en online bronnen voor gedetailleerde informatie over concurrenten.
 • Kwalitatieve en Kwantitatieve Data: Combineer zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens voor een completer beeld.

Strategie Aanpassen

 • Analyseer Conclusies: Evalueer wat de bevindingen betekenen voor jouw bedrijf.
 • Strategische Aanpassingen: Pas indien nodig jouw bedrijfsstrategie aan om beter te kunnen concurreren op de markt.
 • Innovatie en Verbetering: Gebruik de informatie om gebieden van innovatie en verbetering te identificeren.

Leave a Comment

Deel document

Concurrentieanalyse

Of kopieër de link

INHOUD

Culturele Verschillen

Culturele Verschillen: Sleutel tot Succesvolle Internationale Handel Inleiding H...

Lokale Partners en Netwerken

Lokale Partners en Netwerken: Bruggen Bouwen in Internationale Markten Inleiding...

Betalingen en Financiën

Betalingen en Financiën: Zekerheid in Internationale Handel Inleiding Het behee...

Logistiek en Distributie

Logistiek en Distributie: De Sleutel tot Efficiënte Export Inleiding Efficiënt...

Exportregelgeving

Exportregelgeving: Navigeren door Internationale Waters Inleiding In een gegloba...

Marktonderzoek

Starten met exporteren

Beginnen met Exporteren De stap naar exporteren kan een ingrijpende en tijdroven...

BTW bij invoer

BTW bij Invoer en Artikel 23 BTW bij Invoer Bij de invoer van goederen in veel l...

Invoerrechten

Wat zijn Invoerrechten? Invoerrechten zijn belastingen die worden geheven op ge...

Douane

Wat is de Douane? De douane is een overheidsinstantie die verantwoordelijk is vo...

Explect Online’s Rol in uw Importsucces

In de snel veranderende wereld van internationale handel is het vinden van een b...

Samenvatting van Belangrijke Punten

Samenvatting: Explect Online – Uw Partner in Logistiek en Import Inleiding...

Chat Icon Close Icon